ĐẨY MẠNH ÁP DỤNG TIÊU CHÍ GIẢI THƯỞNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA VÀO SẢN XUẤT, KINH DOANH

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 10,889

Ngày đăng: 13/12/2019

ĐẨY MẠNH ÁP DỤNG TIÊU CHÍ GIẢI THƯỞNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA VÀO SẢN XUẤT, KINH DOANH

Ngày 13/12 , tại Hà Nội, Bộ khoa học và công nghệ; Tổng cục đo lường chất lượng phối hợp với Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam tổ chức Hội thảo hoàn thiện mô hình hoạt động của doanh nghiệp theo các tiêu chí của giải thưởng lượng quốc gia.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?