PHÒNG DỊCH CẦN ỨNG XỬ VĂN MINH VỚI DU KHÁCH

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 11,621

Ngày đăng: 04/02/2020

PHÒNG DỊCH CẦN ỨNG XỬ VĂN MINH VỚI DU KHÁCH

Dù chúng ta đã tạm dừng việc tổ chức các tour, tuyến đón khách từ vùng có dịch sang Việt Nam, song vẫn còn khá đông du khách hiện vẫn còn ở lại Việt Nam, chưa về nước. Ứng xử như thế nào cho văn minh, đúng mực, thấu tình đạt lý với những du khách người Trung Quốc hoặc người gốc Hoa hiện vẫn đang ở Việt Nam đang đặt ra một thách thức với ngành du lịch, nhất là những địa phương có đông du khách người Trung Quốc hoặc người gốc Hoa như thành phố Hội An.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?