CỬ TRI QUẢNG BÌNH KIẾN NGHỊ NHIỀU VƯỚNG MẮC VỀ ĐẤT ĐAI

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 12,974

Ngày đăng: 01/10/2020

CỬ TRI QUẢNG BÌNH KIẾN NGHỊ NHIỀU VƯỚNG MẮC VỀ ĐẤT ĐAI

CỬ TRI QUẢNG BÌNH KIẾN NGHỊ NHIỀU VƯỚNG MẮC VỀ ĐẤT ĐAI

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?