ĐOÀN ĐBQH TỈNH QUẢNG TRỊ TIẾP XÚC CỬ TRI SAU KỲ HỌP THỨ 10

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 10,204

Ngày đăng: 23/11/2020

ĐOÀN ĐBQH TỈNH QUẢNG TRỊ TIẾP XÚC CỬ TRI SAU KỲ HỌP THỨ 10

ĐOÀN ĐBQH TỈNH QUẢNG TRỊ TIẾP XÚC CỬ TRI SAU KỲ HỌP THỨ 10

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?