QUẢNG TRỊ: NHIỀU ĐÓNG GÓP QUAN TRỌNG CHO LUẬT BIÊN PHÒNG VIỆT NAM

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 10,065

Ngày đăng: 19/11/2020

QUẢNG TRỊ: NHIỀU ĐÓNG GÓP QUAN TRỌNG CHO LUẬT BIÊN PHÒNG VIỆT NAM

QUẢNG TRỊ: NHIỀU ĐÓNG GÓP QUAN TRỌNG CHO LUẬT BIÊN PHÒNG VIỆT NAM

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?