ÔNG PHAN VIỆT CƯỜNG TÁI ĐẮC CỬ CHỦ TỊCH HĐND TỈNH QUẢNG NAM

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 12,313

Ngày đăng: 16/06/2021

ÔNG PHAN VIỆT CƯỜNG TÁI ĐẮC CỬ CHỦ TỊCH HĐND TỈNH QUẢNG NAM

HĐND tỉnh Quảng Nam đã tiến hành phiên họp đầu tiên của khóa mới với những nội dung quan trọng. Trong đó có việc bầu các chức danh của HĐND, UBND, Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh; xem xét quyết định số lượng Ủy viên các Ban của HĐND tỉnh; Kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh trong 6 tháng cuối năm 2021

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?