CHẤT VẤN NHIỀU NỘI DUNG NÓNG TẠI KỲ HỌP HĐND TỈNH SƠN LA

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 12,257

Ngày đăng: 06/12/2019

CHẤT VẤN NHIỀU NỘI DUNG NÓNG TẠI KỲ HỌP HĐND TỈNH SƠN LA

# Trong ngày làm việc thứ hai, nhiều nội dung nóng đã được các đại biểu chất vấn, giải trình tại kỳ họp thứ 8, khoá 14 Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?