TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC NGHỊ VIỆN HƯỚNG TỚI KHU VỰC TAM GIÁC PHÁT TRIỂN CLV THỊNH VƯỢNG

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,336

Ngày đăng: 23/09/2021

TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC NGHỊ VIỆN HƯỚNG TỚI KHU VỰC TAM GIÁC PHÁT TRIỂN CLV THỊNH VƯỢNG

Để đạt được những kết quả hợp tác trong khu vực tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam trong thời gian qua, không thể không nhắc tới vai trò ngày càng quan trọng của công tác ngoại giao nghị viện nói chung và vai trò của Ủy ban Đối ngoại ba nước nói riêng. Kể từ Hội nghị lần đầu tiên được tổ chức tại Kon Tum, Việt Nam vào năm 2009, Hội nghị Ủy ban Đối ngoại ba nước Campuchia - Lào - Việt Nam đã trở thành cơ chế hợp tác hiệu quả, khẳng định vai trò của cơ quan lập pháp, đồng hành chặt chẽ cùng cơ quan hành pháp để xây dựng khu vực tam giác phát triển CLV ngày càng thịnh vượng.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?