Ý KIẾN CỬ TRI

NHIỀU CỬ TRI ĐỒNG TÌNH VỚI VIỆC BAN HÀNH LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ SỬA ĐỔI VÀ LUẬT ĐẢM BẢO TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
👤Truyền hình Quốc hội VN 🕔12/11/2020

Trước tình trạng tai nạn giao thông đường bộ chiếm tỉ lệ cao trong thời gian vừa qua,...

Ý KIẾN CỬ TRI VỀ LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ SỬA ĐỔI VÀ LUẬT BẢO ĐẢM TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
👤Truyền hình Quốc hội VN 🕔12/11/2020

Ý KIẾN CỬ TRI VỀ LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ SỬA ĐỔI VÀ LUẬT BẢO ĐẢM TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

Ý KIẾN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ CỬ TRI VỀ CHẤT VẤN
👤NGUYỄN HÙNG 🕔07/11/2020

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Quốc hội luôn là hoạt động được các đại biểu cũng như cử tri cả nước quan tâm. Các đại biểu Quốc hội cũng như cử tri đánh giá cao phần trả lời của các thành viên Chính phủ, đi thẳng vấn đề.

Ý KIẾN CỬ TRI VỀ KỲ HỌP THỨ 10, QUỐC HỘI KHÓA 14
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔20/10/2020

KỲ VỌNG CỦA CỬ TRI VỀ KỲ HỌP THỨ 10, QUỐC HỘI KHÓA 14

KỲ VỌNG CỦA CỬ TRI VỀ KỲ HỌP THỨ 10, QUỐC HỘI KHÓA XIV
👤Hoàng Yến - Mỹ Phượng - Lê Quang 🕔20/10/2020

KỲ VỌNG CỦA CỬ TRI VỀ KỲ HỌP THỨ 10, QUỐC HỘI KHÓA XIV

CỬ TRI LÀO CAI ĐÁNH GIÁ CAO HÌNH THỨC HỌP TRỰC TUYẾN CỦA QUỐC HỘI
👤Vũ Thắng 🕔21/05/2020

Sáng 20/5 khai mạc Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV. Đây là lần đầu tiên Quốc hội tổ chức kỳ họp theo hình thức trực tuyến qua cầu truyền hình từ Nhà Quốc hội đến 63 đoàn Đại biểu quốc hội các tỉnh, thành phố trong cả nước....

CỬ TRI KỲ VỌNG KỲ HỌP THỨ 9, QH KHÓA XIV
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔20/05/2020

Kỳ họp thứ 9, QH khóa XIV sẽ được khai mạc vào sáng 20/05 từ Nhà Quốc hội, trực tuyến tới 63 điểm cầu các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương....

Ý KIẾN CỬ TRI VỀ PHẦN TRẢ LỜI CHẤT VẤN CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN NGUYỄN XUÂN CƯỜNG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔18/11/2019

Về nội dung câu hỏi chất vấn của các Đại biểu xoay quanh giá cả các mặt hàng nông sản chủ lực như cà phê,...

Ý KIẾN CỬ TRI VỀ KINH TẾ XÃ HỘI
👤Nguyễn Hùng - Lê Quang 🕔30/10/2019

Thưa quý vị, thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội luôn nhận được nhiều sự quan tâm của cử tri cả nước, đặc biệt là về các lĩnh vực như giải quyết việc làm và an sinh xã hội, cải cách thủ tục hành chính, tinh giản biên chế… Sau đây là tổng hợp một số ý kiến của cử tri.

Ý KIẾN CỬ TRI VỀ DỰ THẢO LUẬT TỔ CHỨC QUỐC HỘI SỬA ĐỔI
👤Nguyễn Hùng 🕔29/10/2019

Về những nội dung liên quan đến tỷ lệ đại biểu chuyên trách, vị trí vai trò chức năng của đoàn ĐBQH các tỉnh của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội, phóng viên Truyền hình Quốc hội đã phỏng vấn cử tri về nội dung này

Ý KIẾN ĐẠI BIỂU VÀ CỬ TRI VỀ BÁO CÁO KINH TẾ XÃ HỘI
👤Phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔21/10/2019

Ngay trong ngày làm việc đầu tiên của Kỳ họp 8, Quốc hội khóa 14, các đại biểu đã được nghe Chính phủ báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020....

PHƯỜNG NHẬT TÂN : KHÔNG CÓ CHUYỆN LẤN CHIẾM ĐẤT CÔNG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔06/07/2019

VOXPOP CỬ TRI:“ĐI THẲNG VÀO VẤN ĐỀ, NÊU RÕ NGUYÊN NHÂN VÀ TRÁCH NHIỆM "
👤 Phóng viên THQH 🕔04/06/2019

Cử tri cả nước cũng đang hướng về phiên chất vấn các trưởng ngành bắt đầu diễn ra từ ngày mai. “Đi thẳng vào vấn đề, nêu rõ nguyên nhân và trách nhiệm khi trả lời chất vấn là mong mỏi của cử tri. Vấn đề liên quan tới ngành giao thông, ma túy, tín dụng đen… cũng được cử tri quan tâm kiến nghị.

VOXPOP CỬ TRI VỀ KT-XH (31/5/2019)
👤Nhóm PV THQH 🕔01/06/2019

Theo dõi phiên thảo luận, nhiều vấn đề về kinh tế, xã hội, giáo dục nổi cộm trong thời gian qua đã được cử tri kiến nghị. Ghi nhận của phóng viên THQH Việt Nam.

VOXPOP CỬ TRI VỀ KT-XH,GIÁO DỤC
👤Nhóm PV THQH 🕔31/05/2019

Theo dõi phiên thảo luận ngày 30/5, nhiều vấn đề liên quan liên quan đến kinh tế, xã hội, giáo dục nổi cộm trong thời gian qua đã được cử tri kiến nghị. Ghi nhận của phóng viên THQH Việt Nam.