100% đại biểu Quốc hội có mặt tán thành Nghị quyết Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

Sáng 29/11, với 100% đại biểu Quốc hội có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Với 477/477 đại biểu tham gia tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV. Cụ thể, Quốc hội quyết nghị thông qua 7 luật gồm: Luật Căn cước; Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Luật Nhà ở (sửa đổi); Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; Luật Tài nguyên nước (sửa đổi); Luật Viễn thông (sửa đổi).

Quốc hội cũng thông qua 9 nghị quyết; cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý và quyết định điều chỉnh thời điểm trình Quốc hội xem xét, thông qua dự án Luật Đất đai (sửa đổi) và dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) sang kỳ họp gần nhất; cho ý kiến lần đầu đối với 8 dự án luật.

Quốc hội ghi nhận và đánh giá cao Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội, các bộ, ngành, cơ quan trung ương và các địa phương trong triển khai rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.

Quốc hội đã quyết nghị:

- Đồng ý chủ trương, giao Chính phủ trong năm 2024 xây dựng dự thảo Nghị định về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ đầu tư từ nguồn thu thuế tối thiểu toàn cầu và các nguồn hợp pháp khác.

- Giao Chính phủ tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các Nghị quyết của Quốc hội về tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

- Đồng ý cho phép kéo dài thời gian thực hiện Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024 ; bổ sung 966,749 tỷ đồng cho dự án.

- Giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ quy định tại Nghị quyết số 43/2022 của Quốc hội từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2024.

Ngoài ra, Quốc hội cũng: Bổ sung nội dung đầu tư các dự án xây dựng, cải tạo, sửa chữa, mua sắm đầu tư trang thiết bị các bệnh viện; Cho phép chuyển nguồn 2.920,7 tỷ đồng nguồn tăng thu, cắt giảm, tiết kiệm chi ngân sách Trung ương năm 2021 bố trí thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động; Đồng ý bổ sung 1.275 tỷ đồng chi đầu tư cho tỉnh Nghệ An để giải quyết đền bù giải phóng mặt bằng của các dự án mở rộng Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam