100 đơn vị tham gia triển lãm quốc tế về giải pháp và công nghệ xử lý chất thải tại Đà Nẵng

Sáng 25/8, tại TP Đà Nẵng đã diễn ra Hội thảo và triển lãm quốc tế về giải pháp và công nghệ xử lý chất thải, đảm bảo phát triển bền vững các đô thị tại Việt Nam cũng như thực hiện Luật Bảo vệ Môi trường. Một sự kiện thiết thực khi Nghị định 45 về phân loại chất thải đô thị bắt đầu có hiệu lực từ ngày 25/8/2022.

Gần 100 gian hàng của các đơn vị chuyên thu gom rác thải cả nước và các công ty sản xuất thiết bị thu gom xử lý rác thải đã tham gia và giới thiệu những giải pháp và công nghệ xử lý rác thải mới. Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, khối lượng rác thải rắn sinh hoạt phát sinh tại khu vực đô thị cả nước là hơn 35.000 tấn/ngày, chiếm 55% tổng chất thải sinh hoạt phát sinh. Hơn 70% rác thải hiện nay xử lý bằng phương pháp chôn lấp, nhiều bãi chôn lấp lại không hợp vệ sinh. Chỉ khoảng 16% được xử lý thành phân vi sinh do khó khăn về đầu ra. Còn lại 13% được xử lý bằng công nghệ đốt, trong đó có đốt phát điện ở một số đô thị lớn.

Hội thảo với sự tham gia của nhiều chuyên gia quốc tế và trong nước, nhà quản lý, doanh nghiệp thu gom rác thải...tập trung vào đổi mới quy trình công nghệ xử lý rác thải nhằm xóa bỏ dần việc chôn lấp rác thải, có sự tham khảo kinh nghiệm đốt phát điện của Nhật Bản, Phần Lan cũng như công nghệ tái chế nhựa, xử lý nước thải, bùn thải...nhằm tạo môi trường xanh-sạch-đẹp,  biến rác thải thành hàng hóa trong nền kinh tế tuần hoàn. 
 

Thực hiện : Ngọc Dũng Lê Quang