100 dự án chưa giải ngân được đồng nào, Chủ tịch TPHCM đưa ra giải pháp gì?

Chỉ rõ nguyên nhân của tình trạng chậm giải ngân vốn đầu tư công; kế hoạch cân đối, phân bổ nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 -2025 là những nội dung chính được nhiều đại biểu quan tâm, cho ý kiến trong phiên giải trình về kết quả thực hiện đầu tư công trên địa bàn do HĐND TPHCM tổ chức vào hôm nay 24/8.

Theo đó, trong năm 2021, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của TPHCM chỉ đạt 61,3% trong tổng kế hoạch đầu tư công của TP. Riêng trong 7 tháng đầu năm 2022, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công mới được 26,5%, trong đó có tới 100 dự án chưa giải ngân được đồng nào. Việc lập kế hoạch vốn ngân sách nhà nước chưa sát khả năng thực hiện, khâu giao vốn còn chậm… là một trong những nguyên nhân dẫn tới tình trạng này.

Ông PHAN VĂN MÃI – Chủ tịch UBND TPHCM: “Từ đầu năm 2022, chúng tôi nhận thấy công tác giải ngân vốn đầu tư công có chậm thì Uỷ ban đã tiến hành thành lập các tổ công tác như tổ giải phóng mặt bằng, tổ cho các dự án ODA…, tiến hành giao ban hàng tháng với chủ đầu tư để kip thời đánh giá tiến độ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, yêu cầu chủ đầu tư lên kế hoạch tiến độ cụ thể cho dự án của mình từ nay đến cuối năm để xác định mức độ, tiến độ giải ngân”.

Giai đoạn 2021 – 2025, nguồn vốn ngân sách địa phương được bố trí là 142.557 tỷ đồng, chỉ đáp ứng được 21% tổng nhu cầu vốn. Vì vậy, dự án khởi công trong giai đoạn này rất ít, hầu như nguồn vốn chỉ dành cho các dự án chuyển tiếp. Để khắc phục tình trạng này, thời gian tới, bên cạnh tính toán cơ chế tạo thêm nguồn thu như huy động từ nguồn tiền sử dụng đất, cổ phần hoá các doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn, thành phố sẽ tập trung phát huy nguồn vốn từ xã hội hoá.
 

Thực hiện : Thùy Vân Hữu Ái