100% ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 2 được giải quyết, trả lời

Chiều 11/5, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV; xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 04/2022.

Theo báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV, thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri của các Đại biểu Quốc hội, đã có 3.393 kiến nghị được tổng hợp chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Kiến nghị của cử tri liên quan đến hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó một số lĩnh vực tiếp tục được nhiều cử tri quan tâm như: Y tế; Lao động, Thương binh và Xã hội; Nông nghiệp, nông thôn; Nội vụ; Giao thông, vận tải; Tài nguyên và Môi trường,…

Đến nay, 100% kiến nghị đã được giải quyết, trả lời cử tri. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri vẫn còn một số hạn chế như một số quyền lợi hợp pháp của người dân đã được quy định nhưng việc tổ chức triển khai chưa hiệu quả nên người dân chưa được thụ hưởng; một số kiến nghị chưa được giải quyết do một số Bộ, ngành chưa kịp thời ban hành văn bản hướng dẫn hay do Bộ, ngành chưa xác định đúng nội dung cử tri kiến nghị hoặc thiếu kiểm tra, đôn đốc. 

Về báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 04/2022, Trưởng ban Dân nguyện Dương Thanh Bình cũng cho biết, trên cơ sở tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri, Ban Dân nguyện đã tiếp nhận và chuyển tổng số 2.848 kiến nghị cử tri đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Đến nay 100% kiến nghị cử tri đã được các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giải quyết, trả lời. Về tình hình khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tiếp tục tăng so với tháng trước, nổi lên một số nhóm vụ việc khiếu kiện đông người có dấu hiệu phức tạp về an ninh, trật tự.

Hoàng Hương