11 dự án luật, nghị quyết đủ điều kiện trình Quốc hội xem xét thông qua

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, trách nhiệm cao, phiên họp thứ 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Phát biểu bế mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã thảo luận kỹ lưỡng, cho ý kiến rất cụ thể vào từng nội dung các dự án luật, dự thảo nghị quyết, để trình Quốc hội xem xét thông qua tại đợt 2 của Kỳ họp thứ 7. Đây là những nội dung liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, được cử tri, nhân dân cả nước rất quan tâm theo dõi.

Khái quát lại nội dung chính tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành việc cho ý kiến đối với 8 dự án luật, 3 dự thảo nghị quyết; xem xét kỹ và thể hiện quan điểm rõ ràng đối với từng dự án, dự thảo nhất là những dự án có tác động lớn như Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi); các dự án, dự thảo nghị quyết dự kiến trình Quốc hội thông qua theo quy trình tại 1 kỳ họp như: Quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050; Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi); các nghị quyết thí điểm chính sách đặc thù cho tỉnh Nghệ An, thành phố Đà Nẵng.

Đối với 2 dự án luật, nghị quyết mới được Quốc hội đồng ý bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024 là dự án luật sửa 4 luật (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Các tổ chức tín dụng) và Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng, Chủ tịch Quốc hội đề nghị, trên cơ sở ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội xem xét, bố trí cụ thể trong chương trình đợt 2 của Kỳ họp để báo cáo Quốc hội quyết định việc điều chỉnh chương trình.

Nhấn mạnh Kỳ họp thứ 7 khối lượng nội dung về công tác lập pháp nhiều nhất tại một kỳ họp kể từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan liên quan tập trung cao độ để tiếp thu, chỉnh sửa toàn diện cả về nội dung và kỹ thuật của các dự thảo luật, nghị quyết để bảo đảm cao nhất chất lượng trước khi trình Quốc hội xem xét, thông qua. Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý cần chủ động sớm chuẩn bị nội dung phiên họp thường kỳ tháng 7 và phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 8 và các hoạt động đối ngoại quan trọng sắp tới.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Dương Dung -

Quang Sỹ -

Anh Đức