12 năm trích nộp, Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm chưa phải sử dụng và ít có khả năng phải sử dụng

Cho ý kiến vào Dự án Luật kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) tại Phiên họp thứ 9, một số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị không nên tiếp tục trích nộp Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm, tuy nhiên Bộ Tài chính kiến nghị nên giữ quy định này.

Với mục đích sửa đổi luật kinh doanh bảo hiểm đảm bảo quyền lợi của mọi đối tượng tham gia trong giao dịch bảo hiểm, tuy nhiên chủ nhiệm ủy ban Pháp luật của QH Hoàng Thanh Tùng đã phân tích một số quy định chưa thật hợp lý, gây bất lợi cho người mua bảo hiểm như trong quy định cung cấp, bảo mật thông tin của người mua bảo hiểm hay quyền được hủy bỏ và chấm dứt hợp đồng.

Ông Hoàng Thanh Tùng - Chủ nhiệm Uỷ ban pháp luật của Quốc hội: “Hệ thống công nghệ thông tin quy định phục vụ hoạt động kinh doanh bảo hiểm là chưa phù hợp, cung cấp thông tin ngừoi bán và mua bảo hiểm, nhưng đây là thông tin cá nhân, nếu quy định không chặt chẽ việc cung cấp thông tin thì sẽ vi phạm quyền lợi cá nhân của ngừoi mua bảo hiểm. Vậy quy định lại,  quy định cụ thể hơn, đảm bảo quyền của ngừoi mua bảo hiểm được thoả đáng. Huỷ bỏ hợp đồng chưa theo đúng quy định của bộ luật dân sự, đề nghị cân nhắc là các bên có quyền yêu cầu toà án có thể xem xét hợp đồng vô hiệu thì bảo vệ tốt hơn quyền của bên mua bảo hiểm "

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị ủy ban kinh tế rà soát lại các vấn đề liên quan đến các loại hình bảo hiểm, Nguyên tắc của bên mua bảo hiểm, Kiểm soát nội bộ, tỷ lệ an toàn vốn, an toàn tài chính; Quy định với đại lý bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, dịch vụ tổ chức cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm. 

Chủ tịch Quốc hội VƯƠNG ĐÌNH HUỆ: “So với dự thảo đã trình tại kỳ 1, cho đến thời điểm sẽ trình Qh tại kỳ 2, giai doạn 2 đã đảm bảo được mục đích và yêu cầu đặt ra hay chưa. Đồng tình chỉnh sửa uỷ ban KT đề xuất, đề nghị tiếp tục rà soát, chường 3 – chương 5, đảo thứ tự chương 4-5 . Tên chương 5, đại lý BH, dn môi giới bảo hiểm, dịch vụ tổ chức cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm”

Ông LÊ TẤN TỚI - Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng an ninh của Quốc hội: “Điều 22 về trách nhiệm cung cấp thông tin giữa DN bảo hiểm và bên mua bảo hiểm, các bên chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực, nếu như sử dụng thông tin đó không đúng mục đích thì có xử lý được hay không?"

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định lưu ý về tính đồng bộ của luật này với các luật chuyên ngành khác.

Về Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm theo điều 111, một số ý kiến đề nghị không nên tiếp tục trích nộp Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm. Theo quan điểm của thường trực Ủy ban Kinh tế thì sau gần 12 năm trích nộp, Quỹ này chưa phải sử dụng và ít có khả năng phải sử dụng.Bên cạnh đó, dự thảo Luật đã chuyển từ phương thức can thiệp sau (khi doanh nghiệp bảo hiểm đã mất khả năng thanh toán  sang phương thức can thiệp sớm và kết hợp mô hình quản lý trên cơ sở rủi ro. Do đó đã nâng cao tính chủ động của doanh nghiệp trong quản trị doanh nghiệp và kiểm soát tài chính, tăng cường yêu cầu đối với doanh nghiệp, doanh nghiệp phải thực hiện các biện pháp can thiệp sớm. Tuy nhiên, Bộ Tài chính kiến nghị nên giữ quy định này.

Ông HỒ ĐỨC PHỚC - Bộ trưởng Bộ Tài chính: “Các quỹ bảo hiểm: cơ quan thẩm tra bảo bỏ đi nhưng cơ quan soạn thảo muốn giữ lại. Ví dụ như quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Vấn đề quy định luậy hàng hải thì có vận tải hàng không, đường sắt” 

Kết luận phiên thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị cơ quan thẩm tra và ban soạn thảo tiếp thu, hoàn thiện báo cáo để đưa ra thảo luận tại hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách và xin ý kiến các tổ chức hội nghề nghiệp trước khi trình Quốc hội tại kỳ họp tới.

Thực hiện : Hải Yến Anh Tuấn Thanh Nga