1/3 tổng số trại giam thuộc Bộ Công an sẽ tham gia thí điểm tổ chức lao động ngoài trại giam cho phạm nhân

Thẩm tra Dự thảo Nghị quyết “Thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam”, Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội tán thành với Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo kết quả rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan về tính thống nhất với hệ thống pháp luật của dự thảo Nghị quyết.

Uỷ ban Tư pháp cho rằng, việc ban hành Nghị quyết này ngoài tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và nâng cao hiệu quả công tác giáo dục cải tạo phạm nhân, còn tạo điều kiện để phạm nhân được lao động, hướng nghiệp, học nghề phù hợp, tăng khả năng thích ứng khi tái hòa nhập cộng đồng, hạn chế nguy cơ tái phạm tội. Đồng thời, tạo cơ chế thu hút, huy động nguồn lực xã hội tham gia công tác thi hành án hình sự theo định hướng cải cách tư pháp. Ngoài ra, mô hình này còn góp phần bảo đảm sử dụng đúng mục đích đất quốc phòng - an ninh, hạn chế việc phải bổ sung đất đai cho các trại giam để tập trung quỹ đất cho phát triển kinh tế - xã hội. Kết quả thí điểm sẽ tạo cơ sở thực tiễn cho việc tiếp tục hoàn thiện pháp luật về hình sự, thi hành án hình sự. 

Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội đánh giá, các nội dung quy định về việc thí điểm trong dự thảo Nghị quyết cơ bản đã bảo đảm thực hiện thống nhất, đầy đủ chế độ quản lý, giam giữ, giáo dục cải tạo và các chế độ, chính sách khác đối với phạm nhân theo quy định của Luật Thi hành án hình sự và các luật có liên quan. Uỷ ban Tư pháp tán thành quy định không quá một phần ba tổng số trại giam thuộc Bộ Công an tham gia thí điểm, nhằm bảo đảm đúng tính chất thực hiện thí điểm và tính khả thi, phù hợp với điều kiện thực tế tại các trại giam./.

Thực hiện : Quang Anh