20 triệu giấy phép lái xe chưa được xác thực

Cục Đường bộ cho biết, hiện có khoảng 31 triệu dữ liệu bằng lái xe được xác thực trên VNeID và còn khoảng 3,4 triệu bản ghi GPLX làm bằng vật liệu PET chuyển sang Cục C06 thực hiện đối soát. Kết quả có hơn 1,1 triệu dữ liệu trùng khớp.

Trong số này còn hơn 20 triệu bản ghi số GPLX máy không thời hạn làm bằng vật liệu giấy bìa được cấp từ trước năm 1995 đến 1-1-2013 chưa được xác thực theo dữ liệu quốc gia về dân cư. Lý do là loại này chỉ hiển thị tên, năm sinh của người dân, không có ngày, tháng sinh. Cục Đường bộ đã xây dựng quy trình xử lý thông tin hình ảnh GPLX trên ứng dụng VNeID gửi Cục C06.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam