24h kể chuyện di sản cùng Truyền hình Quốc hội Việt Nam

Việt Nam là một quốc gia đa dân tộc, mỗi dân tộc ở Việt Nam đều có bản sắc văn hóa riêng tạo nên sự thống nhất trong đa dạng của văn hóa Việt Nam. Di sản văn hóa Việt Nam bao gồm di sản văn hóa vật thể và di sản văn hóa phi vật thể, là tài sản vô cùng quý giá của cộng đồng các dân tộc Việt Nam trong suốt bề dày lịch sử hàng ngàn năm của dân tộc.

Ngày Di sản văn hoá Việt Nam (23/11) đã thực sự trở thành ngày truyền thống thắp sáng ngọn lửa di sản văn hoá dân tộc trong trái tim của người dân Việt Nam, đồng thời là minh chứng sống động về sức sống, sức lan tỏa của di sản văn hoá trong dòng chảy hội nhập của văn hóa đất nước.
 
Đồng hành cùng Truyền hình Quốc hội Việt Nam khám phá “24h Di sản”; phát sóng liên tục từ 6h-24h trên Kênh 7 và các kênh số của Truyền hình Quốc hội Việt Nam.

Truyền hình Quốc hội Việt Nam