30 cán bộ lãnh đạo đầu tiên được bốc thăm xác minh tài sản thu nhập là ai?

Thanh tra Chính phủ vừa tổ chức bốc thăm ngẫu nhiên, chọn ra 30 cán bộ là người có chức vụ, quyền hạn tại 7 bộ, ngành, tổng công ty nhà nước để thực hiện việc xác minh tài sản thu nhập năm 2022 theo thẩm quyền tại Bộ KH&ĐT, Bộ TN&MT, Bộ Xây dựng, UB Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam và Tập đoàn Hóa chất VN.

Nội dung xác minh tập trung vào hai vấn đề: Tính trung thực, rõ ràng, đầy đủ của bản kê khai và tính trung thực trong bản giải trình về nguồn gốc của tài sản thu nhập (TSTN) tăng thêm.

Theo đó, ngày 5/10, đã tổ chức bốc thăm ngẫu nhiên, chọn ra 30 cán bộ có chức vụ, quyền hạn tại 7 cơ quan, đơn vị nêu trên.

Kết quả cuộc bốc thăm như sau:

Tại Bộ KH&ĐT, trong số 142 cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền kiểm soát TSTN của Thanh tra Chính phủ, đã lựa chọn ngẫu nhiên 8 người, phần nhiều là cục trưởng các cục thống kê ở địa phương.

Tại Bộ TN-MT, trong số 131 cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tương đương, đã lựa chọn ngẫu nhiên 5 người, chủ yếu là giám đốc, vụ trưởng, cục trưởng thuộc các tổng cục.

Tại Bộ Xây dựng, trong số 53 cán bộ lãnh đạo, quản lý, bốc thăm ra 5 người cấp cục trưởng, vụ trưởng thuộc Bộ.

Ở Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, thuộc thẩm quyền kiểm soát của Thanh tra Chính phủ, có 8 cán bộ lãnh đạo, quản lý thì bốc thăm được 3 người cấp vụ và tương đương.

Tại Tập đoàn Hóa chất Việt Nam có 7 cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền kiểm soát của Thanh tra Chính phủ, có 3 người, trong đó ngẫu nhiên là 2 lãnh đạo cao nhất - chủ tịch hội đồng thành viên và tổng giám đốc.

Với Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước, từ 9 người thuộc diện Thanh tra Chính phủ kiểm soát TSTN chọn ngẫu nhiên 3 phiếu đều rơi vào chức danh lãnh đạo, gồm chủ tịch hội đồng thành viên và 2 phó tổng giám đốc.

Tương tự, 3 người được chọn trong số 11 cán bộ lãnh đạo quản lý ở Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam thì 2 người là tổng giám đốc, phó tổng giám đốc.

Giải thích cho việc vì sao tại 3 bộ là Bộ KH&ĐT, Bộ TN&MT và Bộ Xây dựng, tỉ lệ lựa chọn bốc thăm để xác minh TSTN theo thẩm quyền chưa đạt tỉ lệ tối thiểu 10% tổng số người có nghĩa vụ kê khai hằng năm và không có không có người đứng đầu nào trong lần bốc thăm, một lãnh đạo thanh tra Chính phủ (TTCP) cho hay: Đây là lần đầu tiên cả nước tổ chức thi hành quy định về xác minh TSTN theo Luật PCTN 2018.

Do số lượng cán bộ lãnh đạo, quản lý cần kiểm soát TSTN ở các bộ là rất lớn trong khi nhân lực để thực hiện xác minh cũng chưa đủ đáp ứng, cùng với đó thời gian từ nay đến cuối năm không còn bao nhiêu nên TTCP đã báo cáo, tham mưu và được cấp có thẩm quyền chấp thuận bước đầu như vậy.

Thúy Hiền