30/9/2022 sẽ dọn sạch sim rác, làm lành mạnh không gian mạng

Liên quan đến vấn đề lừa đảo qua điện thoại, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, đến 30/9/2022 sẽ loại bỏ sim rác.

Bộ trưởng Tô Lâm cho rằng, khi xác định và định danh được hoạt động ẩn thì những hoạt động tội phạm trên mạng nói chung cũng như các hoạt động lừa đảo sẽ xác định được. Bộ Công an đã chỉ đạo cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu của các nhà mạng để giải quyết sim rác. Nếu không có sim rác thì hoạt động trên mạng sẽ lành mạnh hơn, cũng như lừa đảo qua mạng sẽ giảm bớt rất nhiều./.

Quang Trịnh