33 gói thầu của CDC Đà Nẵng có dấu hiệu sai phạm

Hôm nay 29/6, Thanh tra TP Đà Nẵng công bố kết luận thanh tra việc mua sắm trang thiết bị y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm phục vụ phòng chống dịch tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Đà Nẵng, chỉ ra hàng loạt sai phạm trong đấu thầu, mua sắm sinh phẩm, thiết bị y tế chống dịch COVID-19 tại đơn vị này, chuyển cơ quan công an điều tra 33 gói thầu có dấu hiệu sai phạm.

Theo đó, CDC Đà Nẵng đã sai phạm trong quyết định mua sắm hàng hóa; lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, không tham khảo giá trúng thầu trên cổng thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền. 

Việc xác định giá gói thầu để thực hiện mua sắm cao hơn giá cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, thiếu sót trong sử dụng mẫu văn bản, không đầy đủ các nội dung, văn bản trình duyệt của Trung tâm và Báo cáo thẩm định của Sở Y tế không thể hiện cụ thể tính cấp bách của tình hình dịch cũng như không nêu cụ thể phương án ứng phó theo từng cấp độ dịch bệnh để xác định số lượng, chủng loại cần mua. 

CDC cũng không tổ chức thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu và phê duyệt quyết định mua sắm, kế hoạch lựa chọn nhà thầu trong cùng một văn bản là không đúng quy định. CDC sai sót trong việc thông báo chào giá, chào hàng cạnh tranh, thành phần báo giá, đăng tải thông báo mời chào, tiếp nhận báo giá, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, sử dụng báo giá của các nhà thầu không đủ tư cách hợp lệ, việc nhà thầu trúng thầu không nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định. 

Hồ sơ trình phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của CDC không đầy đủ các thủ tục thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu. Việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho hình thức chào hàng cạnh tranh rút gọn, chỉ định thầu rút gọn cho 1 nhà thầu không đủ tư cách hợp lệ, vi phạm Luật Đấu thầu. 

Thực hiện : Nguyễn Hùng Việt Hà