38 tỉnh được cấp mã số để xuất khẩu dưa hấu sang Trung Quốc

Đến thời điểm này, cả nước đã có 162 vùng trồng dưa hấu và hơn 1.000 cơ sở đóng gói tại 38 tỉnh được cấp mã số để xuất khẩu dưa hấu sang Trung Quốc.

Việc mở rộng sản xuất giúp tận dụng lợi thế về quy mô để nâng cao tính cạnh tranh cho nông sản, tạo cơ hội áp dụng các quy chuẩn, tiêu chuẩn như Thực hành nông nghiệp tốt hoặc các tiến bộ khoa học kỹ thuật, từ đó tạo ra sản phẩm chất lượng tốt, thân thiện với môi trường và sức khỏe con người, hướng đến xuất khẩu bền vững và lâu dài cho người sản xuất xuất khẩu dưa hấu. Các lô hàng dưa hấu của Việt Nam sẽ được nhập khẩu qua tất cả các cửa khẩu của Trung Quốc và kiểm dịch thực vật lấy mẫu 2%, đồng thời phải phù hợp với tiêu chuẩn an toàn thực phẩm quốc gia của Trung Quốc khi nhập khẩu vào nước này.

Truyền hình Quốc hội Việt Nam