4 địa phương đầu tiên miễn, giảm học phí năm học 2023 - 2024

Đến nay, cả nước có 4 địa phương thực hiện miễn học phí cho học sinh phổ thông năm học 2023 - 2024 gồm: Hải Phòng, Đà Nẵng, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam.

Năm nay, HĐND thành phố Hải Phòng dự chi hơn 400 tỷ đồng ngân sách địa phương để miễn học phí cho toàn bộ học sinh đang học tại các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn. Việc miễn học phí này được thực hiện theo Nghị quyết số 54 được HĐND thành phố thông qua năm 2019.

Mức thu học phí năm học 2023 - 2024 của Hải Phòng gồm: Khu vực thành thị, mức thu học phí 300.000 đồng/học sinh/tháng. Khu vực nông thôn là 100.000 đồng/học sinh/tháng cho ba bậc học mầm non, tiểu học, THCS. Bậc học phổ thông là 200.000 đồng/học sinh/tháng.

HĐND thành phố Đà Nẵng cũng ra nghị quyết dự chi gần 410 tỷ đồng để miễn học phí với trẻ mầm non, học sinh các trường phổ thông công lập và ngoài công lập, học viên trung tâm giáo dục thường xuyên năm học 2023 - 2024. Trong đó, dành ra hơn 316 tỷ đồng miễn học phí cho học sinh khối các trường công lập và 92,2 tỷ đồng hỗ trợ học sinh ngoài công lập.

Năm nay tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu dự chi khoảng 327 tỷ đồng cho việc miễn học phí cho học sinh các cấp học. Trong đó, dành 190 tỷ đồng hỗ trợ giảm học phí cho trẻ 5 tuổi và học sinh THCS (học sinh tiểu học được miễn theo luật).

Không thực hiện miễn 100% học phí như các địa phương khác, tỉnh Hà Nam quyết định hỗ trợ một phần học phí cho học sinh các cấp trên địa bàn sau khi công bố mức học phí mới. Mức hỗ trợ đúng bằng mức tăng học phí khi thực hiện theo Nghị định 81. Về dự chi ngân sách, hiện tỉnh này chưa công bố vì đang chờ Chính phủ ban hành Nghị định 81 sửa đổi.

(*) Nguồn: VTC

Việt Bắc