4 nhóm cơ chế đặc thù để đẩy nhanh tiến độ Dự án Vành đai 3

Để đảm bảo tính khả thi, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, trên cơ sở tham khảo những cơ chế đặc thù áp dụng cho dự án Đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông, các địa phương TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương và Long An đã thống nhất đề xuất 4 nhóm cơ chế đặc thù cho Dự án Vành đai 3, gồm cơ chế về nguồn vốn, tổ chức thực hiện, chỉ định thầu và vật liệu xây dựng.

Về nguồn vốn, các địa phương đề nghị Quốc hội cho phép điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025, điều chuyển số vốn hơn 17.146 tỷ đồng đã bố trí cho Bộ GTVT về các địa phương, tăng tổng mức vốn trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 từ các nguồn vốn dự kiến tăng thu của các địa phương, sử dụng hỗn hợp vốn ngân sách TW và ngân sách địa phương. 

Ông LƯƠNG MINH PHÚC-  Giám đốc BQLDA ĐTXD các công trình giao thông TPHCM: “Toàn bộ 75.378 nghìn tỷ đồng này là nhiệm vụ chi của TW bởi vì đây là đường cao tốc. Tuy nhiên, các địa phương cũng thấy sự khó khăn, thống nhất chia sẻ với TW theo tỷ lệ 50:50, Long An khó khăn hơn thì TW 75, địa phương 25%”.

Về tổ chức thực hiện, dự án được đề xuất phân chia thành 8 dự án thành phần, do các địa phương quyết định đầu tư, tổ chức thực hiện.

Ông PHAN VĂN MÃI - Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh: Chúng ta thấy việc phải chia các dự án thành phần theo từng địa phương là phù hợp nhất trong điều kiện hiện nay. Mỗi địa phương có một dự án thành phần về GPMB và xây lắp theo địa giới”.

Với hai cơ chế còn lại, các địa phương đề xuất cho phép Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc chỉ định thầu; các nhà thầu thi công không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy phép khai thác mỏ khoáng sản trong giai đoạn triển khai dự án; UBND cấp tỉnh được phép quyết định nâng công suất không quá 50% công suất ghi trong giấy phép khai thác với các mỏ khoáng sản còn thời hạn khai thác. Các địa phương TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương và Long An hy vọng những cơ chế này được thông qua sẽ tháo gỡ bớt những khó khăn, giúp dự án đảm bảo tiến độ đã đề ra.
 

Thực hiện : Thùy Vân – Văn Trình – Tăng Sắc