4 nhóm vấn đề đặc cách trong phòng chống dịch

Khám bệnh, chữa bệnh; Thanh toán chi phí và chế độ chống dịch; thuốc, nguyên liệu làm thuốc và Trang thiết bị y tế là 4 nhóm vấn đề trong Dự thảo Nghị quyết cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách đặc cách, đặc thù được các thành viên UBTVQH tập trung cho ý kiến tại Phiên họp thứ 6

Theo Tờ trình của Chính phủ, trên cơ sở tiếp thu ý kiến góp ý trong quá trình chuẩn bị thẩm tra, Chính phủ đã tiếp tục hoàn thiện Nghị quyết, báo cáo và đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách tập trung vào 04 nhóm vấn đề:  Khám bệnh, chữa bệnh; Thanh toán chi phí và chế độ chống dịch;  thuốc, nguyên liệu làm thuốc và Trang thiết bị y tế. Về thanh toán chi phí khám chữa bệnh cho bệnh nhân Covid-19 tại các cơ sở y tế được thành lập hoặc giao nhiệm vụ thu dung, điều trị COVID-19, theo Bộ Y tế, có những thời điểm dịch COVID-19 bùng phát mạnh, dẫn đến số lượng người bệnh phải điều trị tại các cơ sở thu dung, điều trị tăng mạnh. Nhân viên y tế không thể có thời gian lập các biểu mẫu, hồ sơ thống kê chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế nên không thể bóc tách chi phí điều trị bệnh COVID-19 do ngân sách nhà nước chi trả và do Quỹ bảo hiểm y tế chi trả. Do vậy, Chính phủ kiến nghị vẫn tiếp tục thực hiện việc thanh toán chi phí theo quy định tại Nghị quyết số 268/NQ-UBTVQH15, nhưng cho phép bổ sung quy định trường hợp không bóc tách được chi phí thì ngân sách sẽ chi trả toàn bộ. Đồng thời cho phép Chính phủ quyết định việc sử dụng kinh phí từ nguồn quỹ dự phòng của Quỹ bảo hiểm y tế để cùng với nguồn ngân sách nhà nước chi cho hoạt động khám bệnh, chữa bệnh COVID-199 trên nguyên tắc bảo đảm an toàn.

Thẩm tra nội dung này, Thường trực Ủy ban Xã hội cho biết qua thảo luận có 2 loại ý kiến. Loại ý kiến thứ nhất: Thống nhất với Tờ trình của Chính phủ, theo đó, tiếp tục thực hiện theo Nghị quyết số 268, trường hợp chi phí thực tế không bóc tách được sẽ do NSNN chi trả toàn bộ chi phí KCB của người bệnh COVID-19 (bao gồm cả chi phí điều trị các bệnh khác trong quá trình điều trị COVID-19).

Loại ý kiến thứ hai: Đề nghị quy định thanh toán chi phí KCB cho người nhiễm COVID-19 (bao gồm cả chi phí điều trị các bệnh khác trong quá trình điều trị COVID-19) theo chi phí thực tế từ nguồn NSNN và một phần từ nguồn quỹ BHYT, đồng thời giao Chính phủ xác định phần chi phí do Quỹ BHYT thanh toán cho từng ca bệnh. Tuy nhiên, theo Thường trực Uỷ Ban xã hội phương án này sẽ không thể hiện tính minh bạch trong việc thanh toán chi phí vì sẽ thực hiện thực thanh, thực chi với mọi trường hợp, đồng thời, tạo sự không công bằng giữa người tham gia BHYT và không tham gia BHYT.

Về nội dung này, Thường trực Ủy ban Xã hội đề nghị Chính phủ có ý kiến thêm về hai phương án nêu trên để làm cơ sở cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định./.
 

quảng cáo