4 nội dung quan trọng được thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5

Sau 3,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, khoa học, dân chủ, trách nhiệm và thống nhất, đồng thuận rất cao, Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và tiến hành phiên bế mạc.

Từ thành công của kỳ họp đầu tiên trong năm mới 2024, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Quốc hội tiếp tục phát huy tinh thần “lập pháp chủ động, giám sát hiệu quả, quyết sách kịp thời, bứt phá phát triển”, để cùng Chính phủ, các cơ quan trong hệ thống chính trị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững. 

Việc Quốc hội thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) - một trong những nhiệm vụ lập pháp quan trọng hàng đầu của Quốc hội khoá XV tại Kỳ họp này, cùng với Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ 6 vừa qua và có hiệu lực đồng thời từ 01/01/2025 đã đáp ứng yêu cầu hoàn thiện đồng bộ chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng đất phù hợp với thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, để nguồn lực đất đai được quản lý, khai thác, sử dụng tiết kiệm, bền vững, hiệu quả cao nhất.

Cùng với Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi vừa được thông qua, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ bố trí nguồn lực, chuẩn bị ngay các điều kiện bảo đảm, ban hành và triển khai kế hoạch cụ thể để nhanh chóng đưa Luật vào cuộc sống.

Cũng tại Kỳ họp bất thường này, Quốc hội đã cho phép phân bổ, sử dụng gần 64.000 tỷ đồng cho các nhiệm vụ, dự án thuộc 5 lĩnh vực: quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước, khoa học công nghệ và giao thông, trong đó dành gần 58.000 tỷ đồng cho 32 dự án giao thông trọng điểm. Đồng thời nhất trí cao thông qua Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Nhấn mạnh năm 2024 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, từ thành công của kỳ họp đầu tiên trong năm mới 2024, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tiếp tục phát huy kết quả, khí thế này.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam