446/465 đại biểu biểu quyết tán thành Quốc hội thông qua Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh

Tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa 15, sáng 2/6, với 446/465 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành Quốc hội đã thông qua Nghị quyết Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023.

Theo đó, sẽ trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6 (tháng 10/2023) các dự án: Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; Luật Đường bộ; Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật Thủ đô (sửa đổi); Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản; Trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến, thông qua dự án Pháp lệnh Chi phí tố tụng.

Về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, tại Kỳ họp thứ 7 sẽ trình Quốc hội thông qua 9 luật, 1 nghị quyết; Kỳ họp thứ 8 sẽ trình Quốc hội thông qua 9 luật, cho ý kiến 2 dự án luật khác.

Quốc hội đề nghị các cơ quan tham gia xây dựng pháp luật đề cao trách nhiệm, tăng cường kỷ luật, kỷ cương; bảo đảm thực hiện nghiêm Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh; không đề nghị bổ sung dự án vào Chương trình ở thời điểm sát kỳ họp Quốc hội, trừ trường hợp thực sự cần thiết, cấp bách, cần triển khai kịp thời chủ trương, chính sách của Đảng, kết luận, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Đồng thời, rà soát kỹ các văn bản có liên quan để phát hiện, xử lý những quy định thiếu thống nhất; bảo đảm không để xảy ra mâu thuẫn, chồng chéo, sơ hở có thể dẫn đến tham nhũng, tiêu cực, tình trạng cài cắm “lợi ích nhóm”, “lợi ích cục bộ” trong đề xuất, xây dựng, ban hành chính sách, pháp luật.

Phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam