5 dự án luật được thảo luận tại phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 3 của Chính phủ

Sáng 27/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 3 của Chính phủ để cho ý kiến vào 5 nội dung Luật quan trọng

Các luật cần cho ý kiến gồm: dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong đầu tư công trình giao thông; dự thảo Nghị quyết về một số chính sách mới trong quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, và các dự án luật: Luật Căn cước công dân sửa đổi; Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi và đề nghị xây dựng luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. 

Phát biểu khai mạc phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, thời gian vừa qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; sự vào cuộc, đồng hành của Quốc hội, Chính phủ đã tập trung cao độ, quyết liệt thực hiện 3 đột phá chiến lược, trong đó có đột phá chiến lược về xây dựng và hoàn thiện thể chế. Thủ tướng nêu rõ, 5 nội dung cần cho ý kiến tại phiên họp này đều là những công việc lớn, nhiều yếu tố cấp bách, nhạy cảm, khó, do đó đòi hỏi các bộ trưởng, trưởng ngành cần tập trung trí tuệ, sức lực, giành thời gian chỉ đạo, lãnh đạo, đóng góp ý kiến để việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo chất lượng. Thủ tướng lưu ý, khối lượng công việc ngày càng nhiều, trong khi tình hình thực tế diễn biến rất nhanh, nhiều vấn đề phát sinh mà các quy định không theo kịp, nhiều yếu tố mới mà quá trình xây dựng thể chế trước đó chưa lường hết được, nên còn nhiều ách tắc về thể chế, cơ chế, chính sách cần giải quyết. Do đó công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế đã được quan tâm rồi phải quan tâm hơn nữa, đã nỗ lực rồi phải nỗ lực hơn nữa, để đáp ứng yêu cầu đặt ra, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo hành lang pháp lý thông thoáng, phù hợp cho từng giai đoạn, tạo ra xung lực mới, cảm hứng mới để các cấp, các ngành tổ chức thực hiện, hoàn thành các nhiệm vụ chính trị quan trọng mà Đại hội Đảng 13 đã đề ra.  

Thực hiện : Dương Dung Vũ Hiếu