5 tháng đầu năm Việt Nam xuất siêu 9,8 tỷ USD

5 tháng đầu năm 2023, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 262,5 tỷ USD, giảm 15% so với cùng kỳ năm trước. Cán cân thương mại hàng hóa nghiêng về xuất siêu 9,8 tỷ USD.

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu 5 tháng ước đạt 136 tỷ USD, giảm 11,6% so với cùng kỳ năm trước.

Ở chiều ngược lại, 5 tháng đầu năm kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 126 tỷ USD, giảm 17,9% so với cùng kỳ.

Mỹ, Trung Quốc, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc tiếp tục là những đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam.