5.300 mã số vùng trồng đã được công nhận

Theo Cục Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đến nay cả nước đã có 5.300 mã số vùng trồng được công nhận, với tổng diện tích hơn 300 nghìn ha. Trái cây là nông sản chủ yếu được cấp mã số vùng trồng.

Trong thời gian tới, Cục Bảo vệ thực vật đề nghị các tỉnh, thành phố xây dựng mã số vùng trồng đối với các loại rau quả, lúa gạo xuất khẩu. Mã số vùng trồng là một trong những yêu cầu bắt buộc của các thị trường nhập khẩu nông sản đối với vùng nguyên liệu xuất khẩu./.