6 tháng đầu năm 2022, Văn phòng Quốc hội hoàn thành khối lượng công việc lớn, áp lực cao

Chiều 22/6, tại nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Trần Thanh Mẫn làm việc với Lãnh đạo Văn Phòng Quốc hội về kết quả thực hiện công tác 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.

Báo cáo tại buổi làm việc cho thấy, trong 6 tháng qua, Văn phòng Quốc hội đã nỗ lực vượt qua khó khăn hoàn thành khối lượng công việc lớn, đặc biệt, nhiều công việc có tính chất quan trọng, áp lực, tiến độ cao và các nhiệm vụ phát sinh, góp phần vào việc tiếp tục bảo đảm ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội đất nước, tăng cường lòng tin của Nhân dân, bạn bè quốc tế, nhà đầu tư.

Về công tác cán bộ, trong 6 tháng qua, Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, các cơ quan, đơn vị thuộc Văn phòng Quốc hội đã bám sát sự chỉ đạo của Đảng đoàn Quốc hội, Lãnh đạo Quốc hội, hoàn thành nhiều nội dung đề ra theo kế hoạch. Tuy nhiên, còn một số vấn đề cần quan tâm, lưu ý như: công tác xây dựng các quy định, quy chế về công tác cán bộ vẫn còn chậm so với kế hoạch; một số nội dung công việc tham mưu về công tác cán bộ; việc kiện toàn một số chức danh ở một số cơ quan, đơn vị còn chậm so với kế hoạch.

Trong thời gian tới, lãnh đạo Văn phòng Quốc hội sẽ tập trung rà soát các đầu công việc theo 5 mảng công tác, bám sát chỉ đạo của Đảng đoàn Quốc hội, Lãnh đạo Quốc hội; bố trí công việc khoa học, bảo đảm tiến độ, chất lượng, đặc biệt là công tác chuyên môn, ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý hồ sơ, văn bản, nâng cao năng lực, công tác tổ chức chuyên nghiệp, hiện đại, nhạy bén, chính xác, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao.

Thực hiện : Diệu Huyền Vũ Hiếu