6 tháng đầu năm, ngành thuế thu hồi nợ thuế đạt hơn 33.700 tỉ đồng

Năm 2022, mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn thách thức nhưng ngành thuế vẫn đạt được rất nhiều kết quả tích cực, góp phần tăng ngân sách nhà nước và hoàn thiện cơ sở pháp lý trong công tác quản lý thuế. Trong đó, luỹ kế kết quả thực hiện xử lý nợ thuế trong 6 tháng đầu năm đạt hơn 33.700 tỉ đồng.

Thông tin này được đưa ra tại hội nghị “Sơ kết công tác thuế 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ, giải pháp công tác thuế 6 tháng cuối năm 2022” do Tổng cục Thuế tổ chức vào chiều 30/6. 

Trong 6 tháng đầu năm 2022, cơ quan thuế các cấp đã thực hiện được 20.720 cuộc thanh tra, kiểm tra. Tổng số tiền kiến nghị xử lý đạt trên 13.937 tỉ đồng. Trong đó, số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 3.855 tỉ đồng; giảm khấu trừ là 639 tỉ đồng; giảm lỗ 9.443 tỉ đồng.

Bà NGUYỄN THỊ LAN ANH, Vụ trưởng Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh và cá nhân: Cơ quan thuế đã tập hợp được một bộ cơ sở dữ liệu, ví dụ thanh tra các đơn vị như Shopee, Tiki. Bộ cơ sở dữ liệu này phục vụ cho công tác quản lý thuế đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh trên mạng, giao dịch thương mại điện tử".

Bên cạnh đó, công tác quản lý kê khai thuế và kiểm soát hoàn thuế giá trị gia tăng cũng được chú trọng nhằm kiểm tra, kiểm soát việc kê khai thuế của người nộp thuế, phát hiện ngay các trường hợp kê khai không đúng, không đủ, không kịp thời số thuế phải nộp để có các biện pháp xử lý. Các tháng đầu năm, toàn ngành thuế đã tiếp nhận và xử lý trên 4 triệu tờ khai, trong đó tỷ lệ tờ khai nộp đúng hạn đạt 98%.

Bà LÊ THỊ DUYÊN HẢI, Vụ trưởng Vụ Kê khai và kế toán thuế: “Tổng cục Thuế sẽ tiếp tục có các biện pháp giám sát chặt chẽ, kiểm tra và kiến nghị xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng chính sách để trục lợi hoặc thực hiện chưa đúng quy định và đôn đốc số tiền thuế còn nợ của năm 2020 và 2021 đến thời điểm hiện tại".

Về công tác quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, Tổng cục Thuế đã tập trung công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, xây dựng và nâng cấp cơ sở dữ liệu, hiện đại hoá công tác quản lý thuế để quản lý rủi ro, nhất là việc đưa vào vận hành Cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài. Đến nay, đã có 23 nhà cung cấp nước ngoài đăng ký, kê khai, nộp thuế vào ngân sách nhà nước với tổng số thuế ước khoảng 2,4 triệu USD. 

Thực hiện : Tuấn Anh Tùng Dương