• 1019 lượt xem
  • 19:37 17/05/2023
  • Kinh tế

64% hộ dân tăng tiền điện dưới 11.000 đồng/tháng

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, đã tính toán kỹ tác động lên tất cả khách hàng trước khi điều chỉnh giá điện, việc tăng giá điện 3% tác động nhỏ tới các hộ gia đình. Có khoảng 64% số hộ chỉ tăng tiền điện thêm 2.500 - 11.000 đồng/tháng.

Cụ thể, tổng số hộ sử dụng điện trên toàn quốc là trên 30 triệu hộ. Trong đó:

- Số hộ tiêu thụ dưới 50 kWh/tháng trở xuống là khoảng 3,33 triệu hộ, chiếm 11,98%; tiền điện tăng thêm của nhóm này là 2.500 đồng/hộ.

- Số hộ tiêu thụ 100 kWh/tháng, là khoảng 4,7 triệu hộ, chiếm 16,65%, tiền điện tăng thêm của nhóm này là 5.100 đồng/hộ.

- Số hộ tiêu thụ 200 kWh/tháng là khoảng 10,04 triệu hộ, chiếm tỷ trọng 36%, tiền điện tăng thêm là 11.000 đồng/hộ. Đây cũng là nhóm đối tượng khách hàng có tỷ trọng lớn nhất.

- Số hộ tiêu thụ 300 kWh/tháng, là khoảng 4,96 triệu hộ, chiếm 17,81%, tiền điện tăng thêm là 18.700 đồng/hộ.

- Số hộ tiêu thụ từ 400 kWh/tháng trở lên, toàn quốc chỉ có 2,21 triệu hộ, chiếm tỷ trọng 7,95%, tiền điện tăng thêm là 27.200 đồng/hộ.

Truyền hình Quốc hội Việt Nam