7 người đã nộp gần 11 tỉ đồng tiền trúng đấu giá biển số xe ô tô đẹp

Tới thời điểm hiện tại, đã có 7 người nộp tiền trúng đấu giá biển số ô tô với số tiền gần 11 tỉ đồng.

Kết thúc 4 ngày đấu giá, có 95 biển số xe trúng đấu giá, tổng số tiền trúng đấu giá (dự thu) là hơn 133 tỉ đồng. Những người trúng đấu giá còn lại có tối đa 15 ngày kể từ khi trúng đấu giá, để hoàn thành việc nộp tiền. Về trường hợp bỏ cọc, theo quy định của Luật Dân sự, Luật Đấu giá tài sản, nếu trường hợp bỏ cọc thuộc trường hợp hủy đấu giá thì biển số đó sẽ được đưa lại để tiếp tục đấu giá, cá nhân bỏ cọc sẽ bị mất tiền cọc với số tiền 40 triệu đồng. Theo như thông báo mới nhất của VPA, kết thúc phiên đấu giá ngày 25 và 26/9, trong 3 ngày kế tiếp (ngày 27, 28, 29/9) Công ty này sẽ tiếp tục tổ chức đấu giá 250 biển số xe ô tô của các địa phương.

Truyền hình Quốc hội Việt Nam