7 tháng đầu năm cả nước ước tính xuất siêu 763,5 triệu USD

Thông tin từ Tổng cục Hải quan, trong tháng 7 cả nước ước xuất siêu 21 triệu USD. Tính đến hết 7 tháng đầu năm, cả nước ước tính xuất siêu 763,5 triệu USD.

Cụ thể, trong tháng 7, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam ước đạt hơn 60 tỷ USD, giảm 6,8% so với tháng trước (tương ứng giảm 4,45 tỷ USD). Trong đó, trị giá xuất khẩu ước đạt hơn 30 tỷ USD, giảm 7,7% và trị giá nhập khẩu ước đạt 30,3 tỷ USD, giảm 6% (tương ứng giảm 1,93 tỷ USD). 

Như vậy tính trong 7 tháng đầu năm, tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước ước tính đạt gần 432 tỷ USD, tăng 14,8%, tương ứng tăng gần 56 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2021.  Trong đó, xuất khẩu và nhập khẩu đều tăng từ 13-16%. Điều này giúp cho cả nước xuất siêu 763,5 triệu USD. 

Bên cạnh đó, tổng thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu 7 tháng đầu năm đạt hơn 261.000 tỉ đồng, bằng 74,2% dự toán được giao, bằng 70,6% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 12,7% so với cùng kỳ 2021. Điều này cho thấy tín hiệu tích cực trong thu ngân sách từ ngành hải quan thời gian qua. 

Thực hiện : Hà Lan