7 tỉnh chưa hoàn thành bàn giao mặt bằng xây dựng đường dây 500 kV mạch 3

Giải phóng mặt bằng vẫn là vướng mắc lớn nhất trong thực hiện dự án đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối. Đến nay có tới 7 trên 9 tỉnh có đường dây đi qua vẫn chưa hoàn thành bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư (EVN). Thông tin tại cuộc họp giao ban lần thứ 4 về tiến độ đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối do Bộ Công Thương tổ chức.

Mặt bằng cho dự án đường dây 500 kV mạch 3 gồm 2 phần: vị trí móng cột và hành lang kéo dây hay còn gọi là hành lang tuyến được xác định bằng các vị trí khoảng néo.

Các tỉnh chưa bàn giao vị trí khoảng néo gồm: Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hoá, Nam Định, Thái Bình, Hải Dương, Hưng Yên.

Như vậy trong 9 tỉnh có đường dây 500 kV mạch 3 đi qua thì chỉ có Ninh Bình và Quảng Bình đã hoàn thành bàn giao mặt bằng đúng tiến độ, 7 tỉnh còn lại đều bàn giao chậm. Tình trạng này sẽ dẫn tới chậm tiến độ thi công toàn tuyến, ảnh hưởng tới mục tiêu về đích trước 30/6 theo yêu cầu của Thủ tướng.

Hiện tại EVN đang đốc thúc nhà thầu thi công ngày đêm các móng cột. Đến nay đã hoàn thành lắp dựng 79 vị trí cột và đang lắp dựng 62 vị trí còn lại.

Cùng với đường dây 500 kV, Bộ Công Thương cũng đang đôn đốc EVN và các địa phương hoàn thành đường dây 220 kV Nậm Sum về Nông Cống. Đường dây này để nhập khẩu điện từ Lào và dự kiến sẽ hoàn công cùng thời điểm với đường dây mạch 3. Hiện đã có hơn 100 nhà máy điện của Lào sẵn sàng phát điện cho Việt Nam. 

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Xuân Tiến -

Hoàng Minh