77,82% đại biểu có mặt biểu quyết thông qua Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Ngày 9/1, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành biểu quyết thông qua Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi).

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) đã được tiếp thu đẩy đủ, gửi tới các vị đại biểu Quốc hội để nghiên cứu. 

Kết quả biểu quyết cho thấy, có 386/473 đại biểu có mặt tại hội trường biểu quyết tán thành thông qua, chiếm 77,82%. Với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi). 

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam