99,7% các kiến nghị của cử tri gửi về Kỳ họp thứ 6 đã được giải quyết, trả lời

Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Dương Thanh Bình cho biết, đến nay đã có 2.210/2.216 kiến nghị của cử tri được giải quyết, đạt 99,7%.

Thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri, các Đoàn ĐBQH đã tiếp nhận, tổng hợp được 2.216 kiến nghị và chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết theo quy định. Trong đó một số lĩnh vực tiếp tục được nhiều cử tri phản ánh như: Lao động, Y tế, Thương binh và Xã hội, Giao thông, vận tải, Giáo dục, đào tạo và Nông nghiệp, nông thôn. Đến nay, 2.210/2.216 kiến nghị đã được giải quyết, trả lời, đạt 99,7%.

Bên cạnh những KNCT đã được Bộ, ngành giải quyết, Báo cáo cũng đề cập tới  những tồn tại, hạn chế, đặc biệt vẫn còn những vấn đề cử tri kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được giải quyết triệt để gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Đối với những kiến nghị của cử tri chưa được Chính phủ và các Bộ ngành trả lời, giải quyết, Ban Dân nguyện kiến nghị Quốc hội đề nghị Chính Phủ chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương cần làm rõ hơn những khó khăn, vướng mắc, đồng thời làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan khi để các kiến nghị tồn đọng.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam