Agribank tập trung thực hiện mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được Agribank xác định là một trong những chương trình tín dụng chính sách trọng điểm. Theo đó, quyết tâm đồng hành cùng hệ thống chính trị thực hiện Chương trình MTQG giai đoạn 2021 - 2025, Agribank hiện là ngân hàng duy nhất phủ sóng nguồn vốn đến 100% xã bản trong cả nước.

Trong đó, Agribank có trên 50% nguồn vốn cho vay xây dựng nông thôn mới để đầu tư sản xuất, chế biến, kinh doanh các ngành nông, lâm, ngư nghiệp giúp nâng cao giá trị các mặt hàng nông sản chủ lực; gần 35% nguồn vốn đầu tư cho dịch vụ thương mại; trên 15% nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn . Cùng với 7 chương trình tín dụng chính sách và 2 chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, Agribank dành trên 65% tổng dư nợ để đầu tư phát triển “Tam nông”. Việc đẩy mạnh cho vay các ngành hàng chủ lực gắn với các sản phẩm OCOP, cùng với hoạt động tiếp vốn cho các doanh nghiệp phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của Agribank đóng góp tích cực vào sự phát triển nông nghiệp Việt Nam theo hướng bền vững và hiệu quả. Ngân hàng này đang khẳng định vai trò chủ động hơn, cả về tiếp vốn và nhiều hỗ trợ thiết thực khác cho các địa phương để hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, hướng tới định hình những vùng nông nghiệp và nông thôn nâng cao, nông thôn kiểu mẫu. 

Truyền hình Quốc hội Việt Nam