AIPA-43: Hội nghị cấp cao Quốc hội Campuchia - Lào - Việt Nam là dấu mốc lịch sử trong hợp tác nghị viện

Một điểm nhấn đáng chú ý là trong khuôn khổ Đại hội đồng AIPA-43, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin và Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane đã ký Tuyên bố chung thống nhất nâng cấp cơ chế hội nghị hiện nay giữa các Ủy ban của Quốc hội ba nước thành “Hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước Campuchia - Lào - Việt Nam”.

Đây được coi là dấu mốc lịch sử trong hợp tác nghị viện giữa ba nước, tái khẳng định mối quan hệ đặc biệt Campuchia – Lào – Việt Nam.

Việc hình thành cơ chế Hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước nhằm thực hiện các cam kết chung và liên tục của ba Quốc hội trong việc tăng cường hơn nữa “quan hệ hữu nghị truyền thống, láng giềng tốt đẹp và hợp tác toàn diện, lâu dài” của ba nước”, đồng thời thể hiện sâu sắc tinh thần đồng hành của Quốc hội với Chính phủ để cùng đạt được các mục tiêu phát triển bền vững.

Việc thiết lập cơ chế Hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước Campuchia - Lào - Việt Nam ghi dấu một tầm cao mới nữa của hợp tác nghị viện ba nước trong việc: Tăng cường và củng cố quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết chặt chẽ và hợp tác toàn diện, trọng tâm là phát triển kinh tế - xã hội, hợp tác quốc phòng – an ninh, giao lưu nhân dân vì sự phát triển bền vững của ba nước và của khu vực; Thúc đẩy và giám sát việc thực hiện các thoả thuận, chương trình hành động và các dự án hợp tác mà Chính phủ ba nước đã thống nhất cũng như các thoả thuận đa phương mà ba nước là thành viên; Thúc đẩy việc trao đổi, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm và thực tiễn tốt trong thực thi các chức năng và nhiệm vụ của Quốc hội Campuchia - Lào - Việt Nam; Phân bổ ngân sách và trao đổi các cách thức huy động vốn từ các đối tác trong và ngoài khu vực Campuchia - Lào - Việt Nam để thực hiện các chương trình và dự án trong Khu vực Tam giác phát triển và các lĩnh vực hợp tác khác.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!