Alo cử tri: Lạ lùng việc chính quyền hợp thức hóa cho doanh nghiệp chiếm đất ở Tuyên Quang

Như đã thông tin ở các chương trình Alo cử tri về hành vi gây ô nhiễm của trang trại bò sữa kỹ thuật cao xã Mỹ Bằng của Cty CP Hồ Toản, tỉnh Tuyên Quang, qua xác minh, trang trại này không chỉ gây ô nhiễm mà còn có hành vi chiếm đất nông nghiệp. Điều kỳ lạ, hành vi này lại được UBND tỉnh Tuyên Quang yêu cầu thực hiện các thủ tục để hợp thức hóa cho doanh nghiệp.

Theo quyết định của UBND tỉnh Tuyên Quang, trang trại bò Hồ Toản có tổng diện tích khoảng 8ha; trong đó có khoảng 3,4ha đất trồng cây lâu năm do hộ gia đình, cá nhân quản lý sử dụng. Theo phản ánh của người dân, khi trang trại bò vào thực hiện dự án, người dân chỉ được đền bù hỗ trợ di dời cây nông nghiệp, còn diện tích đất không được tính đến.

Thực tế, vào tháng 6/2023, UBND tỉnh Tuyên Quang ra quyết định xử phạt hành chính đối với trang trại bò sữa kỹ thuật cao xã Mỹ Bằng của Công ty cổ phần Hồ Toản với hành vi, chiếm đất nông nghiệp.

Việc “xây chớm một chút” được xác định rộng 3,3ha và bị UBND tỉnh Tuyên Quang xử phạt 100 triệu đồng. Thay vì cưỡng chế, tháo dỡ vị trí vi phạm, ông Nguyễn Thế Giang, Phó Chủ tịch tỉnh Tuyên Quang lại ký quyết định khắc phục hậu quả bằng cách “buộc Công ty cổ phần Hồ Toản thực hiện tiếp thủ tục giao đất, thuê đất theo quy định”. Nghĩa là doanh nghiệp có thêm cơ hội được sở hữu hợp pháp sau khi thực hiện chiếm 3,3ha đất nông nghiệp.

UBND tỉnh Tuyên Quang khi cấp phép cho Dự án Trang trại bò sữa kỹ thuật cao xã Mỹ Bằng đưa ra điều kiện với Công ty cổ phần Hồ Toản phải tuân thủ các quy định của pháp luật về đất đai, môi trường. Mặc dù vậy, Công ty này vẫn vi phạm khi các hành vi lấn chiếm đất nông nghiệp rất có thể được hợp thức hóa sau khi nộp tiền xử phạt.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Ngọc Thiện -

Ngọc Tuấn