Alo cử tri: Lòng vòng công tác tiếp công dân

Thời gian qua, Alo cử tri liên tục nhận được phản ánh của cử tri xung quanh vấn đề tiếp công dân. Thực tế, vẫn còn tình trạng chuyển đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo lòng vòng, thậm chí người đứng đầu của tỉnh vắng mặt trong tiếp công dân theo quy định.

Theo lịch niêm yết, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên sẽ tiếp người dân tại trụ sở tiếp công dân. Tới ngày, công dân tỏ ra bất ngờ khi người tiếp lại là Chánh Thanh tra tỉnh Hưng Yên. Thông báo lịch thay đổi chỉ cách nhau 02 ngày so với 05 ngày theo quy định, văn bản thông báo bị tẩy xóa.

Tính tới tháng 8/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình cũng là 1 trong những điển hình khi có tới 2 lần thông báo hoãn tiếp công dân. Tháng 9, cũng chỉ tiếp công dân nửa ngày.

Theo quy định của Luật Tiếp công dân: Tại khoản 5, điều 12, hàng tháng Chủ tịch UBND tỉnh phải thực hiện tiếp công dân ít nhất 01 ngày trong tháng; khoản 4, điều 24, nếu hoãn tiếp công dân phải bố trí thời gian khác và thông báo cụ thể tới công dân.

Quy định rõ, nhưng do thực hiện chưa nghiêm túc dẫn tới tình trạng đơn thư kiến nghị chuyển lòng vòng và chưa được giải quyết dứt điểm.

Theo Ban Dân nguyện thuộc UBTVQH cho rằng: tình trạng tiếp công dân thời gian qua được đúc kết lại “xã ít, huyện vừa phải, tỉnh thưa, trung ương rất ít”. Thực trạng này đang kéo theo nhiều hệ lụy khi không nắm rõ thực trạng mà chỉ dựa vào báo cáo chung chung.

Tiếp công dân là quy định ưu việt nhằm giảm thiểu việc khiếu nại, tố cáo kéo dài vượt cấp. Thế nhưng, vẫn còn đó nhiều địa phương chưa xem trọng việc tiếp công dân dẫn tới trách nhiệm người thực thi còn mang nặng tính hình thức, chưa thực chất.

Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết! 

Ngọc Thiện -

Trần Tiến -

Ngọc Tuấn -

Minh Công