Anh có thể áp dụng biện pháp mới kiểm soát ChatGPT

Cơ quan Quản lý cạnh tranh Anh thông báo sẽ bắt đầu đánh giá tác động của trí tuệ nhân tạo (AI) với người tiêu dùng, doanh nghiệp và nền kinh tế, cũng như xem xét khả năng áp dụng các biện pháp mới nhằm kiểm soát các công nghệ như ChatGPT của công ty OpenAI.

Cơ quan giám sát cạnh tranh và thị trường Anh (CMA) cho biết, sẽ bắt đầu với việc tìm hiểu cách thức phát triển các mô hình AI sử dụng một lượng lớn các dữ liệu chưa được xác định và đánh giá việc ứng dụng các mô hình này trong tương lai. Động thái này nhằm đảm bảo các doanh nghiệp và người tiêu dùng được hưởng những lợi ích tiềm năng từ công nghệ này đồng thời đảm bảo an toàn cho người dùng, tránh những thông tin sai lệch, giả mạo. Động thái mới của giới chức quản lý Anh được đưa ra giữa lúc giới chức nhiều quốc gia trên thế giới mở các cuộc điều tra nhằm vào công nghệ này. 

Ngọc Anh