APEC 2023 kêu gọi xây dựng tương lai kiên cường và bền vững

Hội nghị Các nhà lãnh đạo Kinh tế Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 30 đã khép lại vào ngày hôm qua. Trong tuyên bố chung của hội nghị, các bên đã kêu gọi xây dựng một tương lai kiên cường và bền vững cho tất cả mọi người.

Tuyên bố Cổng Vàng của Hội nghị APEC lần thứ 30 tập trung vào các chủ đề về tính bền vững, khí hậu, chuyển đổi năng lượng, kết nối và xây dựng nền kinh tế toàn diện và kiên cường. Các nhà lãnh đạo tái khẳng định quyết tâm mang lại một môi trường đầu tư và thương mại tự do, cởi mở, công bằng, không phân biệt đối xử, minh bạch, toàn diện và có thể dự đoán. Các nền kinh tế APEC cũng cam kết tăng cường các nỗ lực xây dựng năng lực và hợp tác kỹ thuật để hỗ trợ việc tham gia vào các cam kết khu vực toàn diện và có chất lượng cao.

Hội nghị cũng tái khẳng định tầm quan trọng của hệ thống thương mại đa phương dựa trên luật lệ, trong đó cốt lõi là Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), tiếp tục thúc đẩy sự tăng trưởng mạnh mẽ của khu vực APEC. 

Trong lễ bế mạc, Mỹ đã chuyển giao trách nhiệm chủ nhà APEC cho Peru, nước đăng cai các hội nghị APEC trong năm 2024.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Q.T