Apple phản đối lệnh ngừng bán Iphone 12 của Pháp

Apple đã phản đối lệnh cấm bán iPhone 12 của Pháp và cho biết sản phẩm đáp ứng quy tắc về bức xạ. Trước đó, Pháp yêu cầu Apple ngừng bán iPhone 12 ở nước này vì dòng điện thoại được cho phát ra bức xạ điện từ cao quá mức cho phép, đồng thời buộc Apple phải sửa những thiết bị đã bán tại nước này.

Apple đã lên tiếng bảo vệ mẫu iPhone 12 của hãng sau khi cơ quan giám sát của Pháp ra lệnh ngừng bán hàng với lý do vi phạm giới hạn phơi nhiễm bức xạ của Liên minh Châu Âu. Apple cho biết trong một tuyên bố rằng iPhone 12, ra mắt vào năm 2020, đã được nhiều cơ quan quốc tế chứng nhận là tuân thủ các tiêu chuẩn bức xạ toàn cầu. Đồng thời Apple đã cung cấp một số kết quả phòng thí nghiệm của mình và bên thứ ba chứng minh sự tuân thủ bức xạ của điện thoại với giới chức Pháp.

 

Q.T