Australia điều tra về xử lý khủng hoảng trong đại dịch Covid-19

Chính phủ Australia sẽ tổ chức một cuộc điều tra độc lập về cách xử lý đại dịch Covid-19, nhằm chuẩn bị tốt hơn cho các cuộc khủng hoảng sức khoẻ trong tương lai.

Thủ tướng Australia Anthony Albanese cho biết, một hội đồng gồm ba thành viên, bao gồm một nhà dịch tễ học, chuyên gia dịch vụ công và nhà kinh tế, sẽ tiến hành cuộc điều tra. Cuộc điều tra này được triển khai là vì lợi ích quốc gia. Những bài học được rút ra trong quá trình diễn ra đại dịch Covid-19 giúp đất nước ứng phó tốt hơn với đại dịch tương tự trong tương lai.

Australia đã đóng cửa biên giới quốc tế và phong tỏa các thành phố, đồng thời áp đặt các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt khác nhằm ngăn chặn đại dịch Covid-19. Điều này đã giúp duy trì tỷ lệ lây nhiễm và tử vong ở mức thấp hơn nhiều so với các nền kinh tế phát triển tương đương khác như Mỹ và Anh.

Q.T