Australia tổ chức trưng cầu dân ý về quyền lợi thổ dân

Công tác bỏ phiếu sớm cho cuộc trưng cầu dân ý sắp tới của Australia về quyền của người thổ dân đã được tiến hành. Cuộc trưng cầu dân ý lần này được kỳ vọng là cơ hội để gắn kết đất nước.

Trong khi sự ủng hộ dành cho cuộc trưng cầu dân ý đã bắt đầu tăng lên, đa số cử tri vẫn có ý định bỏ phiếu không trong cuộc trưng cầu dân ý ngày 14 tháng 10. Theo các nhà phân tích, việc lan truyền thông tin sai lệch đã góp phần khiến Tiếng nói của người thổ dân không được ủng hộ.

Việc sửa đổi hiến pháp không hề đơn giản và chỉ có 8 cuộc trưng cầu dân ý được thông qua kể từ năm 1901 khi đất nước được thành lập. Đề xuất này phải nhận được đa số phiếu bầu trên toàn quốc và ít nhất bốn trong số sáu bang ủng hộ sự thay đổi.