Ba khó khăn lớn của ngành y: Thể chế chưa đột phá, bộ máy chưa thông suốt và tài chính chưa rõ ràng

Tham gia ý kiến tại phiên họp chiều 29/5, đại biểu Nguyễn Thị Ngọc Xuân - Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Dương cho rằng, nghị quyết giám sát của Quốc hội cần đổi mới, cần đưa ra giải pháp định lượng hơn là định tính, xác định rõ cơ quan nào của Quốc hội giám sát thực hiện, tiến độ hoàn thành, đảm bảo hiệu quả, đặc biệt là nhiệm vụ hoàn thiện thể chế.

Đại biểu cho biết, hiện nay khó khăn đến từ thể chế chưa đột phá, bộ máy chưa thông suốt và tài chính chưa rõ ràng, việc sửa đổi văn bản quy phạm pháp luật để đảm bảo phù hợp với thực tiễn còn được tiến hành với tốc độ chậm, cần tháo gỡ để đẩy nhanh tốc độ cải cách, hoàn thiện thể chế. Đại biểu cũng kiến nghị Chính phủ chỉ đạo khẩn trương rà soát, xem xét, giải quyết các khó khăn của các địa phương, kịp thời sửa đổi Luật Dược, Luật Bảo hiểm xã hội, tổng hợp đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của các tỉnh, thành phố, các cơ quan trung ương.

Ngoài ra, đại biểu cho rằng, báo cáo cần bổ sung nội dung xem xét, đánh giá toàn diện, thấu tình đạt lý các vấn đề khúc mắc, để Nghị quyết 30 là cơ sở vững chắc cho lực lượng tuyến đầu trong và sau đại dịch. Đại biểu nhấn mạnh, việc thể hiện nội dung này không chỉ để xét đoán đúng sai, mà còn thể hiện đạo lý, tình người, cụ thể hóa kết luận của Đảng về bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!