Bà Rịa - Vũng Tàu: Chấn chỉnh việc cử thành phần làm việc với đoàn giám sát

Đoàn ĐBQH tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa tổ chức họp để rút kinh nghiệm công tác tổ chức giám sát của Đoàn và thống nhất kiến nghị UBND tỉnh có biện pháp chấn chỉnh, rút kinh nghiệm chung, yêu cầu các Sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm túc.

Ngày 15/02/2023, Đoàn ĐBQH tỉnh ban hành Thông báo về “Thời gian, địa điểm giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016 - 2021 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu”, triển khai nội dung giám sát được Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV ủy quyền; đã gia hạn thời gian gần 20 ngày cho các cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát gửi báo cáo giám sát về Đoàn ĐBQH trước ngày 19/02/2022, nhưng đến nay vẫn còn đơn vị chưa gửi báo cáo kết quả giám sát; một số đơn vị cử người tham gia không đúng thành phần theo yêu cầu của Đoàn giám sát (cử lãnh đạo cấp phòng tham gia).

Liên quan đến tiến độ triển khai dự án kéo điện lưới quốc gia cho huyện Côn Đảo, Đoàn ĐBQH tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, hiện Bộ Công Thương chưa cung cấp đầy đủ thông tin về tình hình, tiến độ, dự kiến thời điểm chính thức khởi công Dự án hiện nay.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Quang Duy – Phạm Tiến