• 34421 lượt xem
  • 16:25 20/12/2022
  • Xã hội

Bà Rịa – Vũng Tàu: Cuộc sống mới của đồng bào dân tộc Chơ Ro

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có 8.900 hộ, với 25.700 nhân khẩu của 38 dân tộc thiểu số, sinh sống. Các chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số luôn được tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu quan tâm, trong đó tỉnh chú trọng vào chương trình đầu tư hạ tầng, hỗ trợ phát triển kinh tế, hỗ trợ xây nhà. Nhờ vậy, đời sống, chất lượng cuộc sống của nhiều hộ dân tộc thiểu số không ngừng nâng cao.

Được Nhà nước hỗ trợ toàn diện, đời sống kinh tế của nhiều hộ dân tộc Chơ Ro tại BRVT từng bước thoát nghèo, và còn vươn lên khấm khá.

Ấp Tân Thuận, xã Long Tân, huyện Đất Đỏ, là một trong những địa bàn tập trung đông đồng bào dân tộc Châu Ro sinh sống ở tỉnh BRVT, với 140 hộ, hơn 500 nhân khẩu. Phần lớn gia đình dân tộc ở đây làm rẫy, nghèo khó triền miên. Những chính sách dành cho đồng bào dân tộc được địa phương bền bỉ triển khai, giúp đồng bào nâng dần nhận thức nỗ lực thoát nghèo, nắm bắt phương thức sản xuất hiệu quả và sử đồng vốn vay hiệu quả. Hiện, trên địa bàn ấp không còn hộ dân tộc Châu Ro diện nghèo chuẩn quốc gia, và chỉ còn 2 hộ nghèo chuẩn tỉnh.

Chất lượng cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số tại BRVT hôm nay, đã minh chứng cho việc triển khai đúng hướng, đầy đủ và hiệu quả các chủ trương-chính sách của Đảng-Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Giai đoạn 2016-2020, mỗi năm số hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giảm 3%, tương đương giảm 147 hộ. Đầu năm 2022, theo chuẩn nghèo mới giai đoạn 2022-2027, toàn tỉnh BRVT còn còn 447 hộ dân tộc thiểu số diện nghèo chuẩn tỉnh và quốc gia, thì đến cuối năm nay, có 100 hộ thoát nghèo.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Phạm Quyền